*
Ko smo mi

Media.com je "Full Service" marketing agencija koja klijentima pruža uslugu po principu "ključ u ruke".
Kroz deceniju profesionalnog iskustva u raznim oblastima komunikacija na tržištu, sticali smo znanja. Zato danas zajedno sa svojim klijentima kreiramo i realizujemo raznovrsne kampanje – kreativno, efikasno i efektno.
Gradimo biznis naših klijenata i put do potrošača kroz full-service u oblasti tržišnih komunikacija. U saradnji sa klijentima ostvarujemo zaokružen proces od strateškog planiranja, idejnih rešenja do realizacije kampanja i poslovnih strategija.

Čime se bavimo

 • • Planiranje
 • • Kreativna rešenja
 • • Organizacija i koordinacija kampanja
 • • Medija-planiranje
 • • Grafička produkcija
 • • Video i foto produkcija
 • • IT
 • • Konsalting

Šta nudimo

Poštujući specifičnosti svakog klijenta, njegove težnje i ciljeve na tržištu, razvijamo partnerske odnose. Interakcijom u radu sa klijentima dolazimo do održivih rešenja koja omogućavaju postizanje strateških interesa naših partnera. Vodeći računa o pozitivnom imidžu klijenata u svim oblicima komunikacije naše aktivnosti rezultiraju precizno pozicioniranim proizvodima na sve zahtevnijem tržištu.
Naš rad je merljiv uspehom naših klijenata i njihovom pozicijom na tržištu.

media.com, beograd

Media.com beograd. Full service amrketing agencija iz Beograda.

Grafički dizajn Beograd, video produkcija Beograd, Organizacija događaja i promocija beograd, post produkcija beograd, web dizajn beograd, media buying beograd, istraživanje tržišta beograd, analitika beograd,

marketing agencija beograd, marketinška agencija beograd, marketing beograd

grafički dizajn beograd, grafika beograd, usluge grafičkog dizjna beograd, grafička prdukcija beograd

video produkcija beograd, snimanje spotova, snimanje priloga, snimanje tv emisija, produkcija tv emisija, tv produkcija, post produkcija, vizuelni efekti

Grafički dizajn beograd

Media.com Beograd. Grafički dizajn, Beograd.

Grafički dizajn Beograd, video produkcija Beograd, Organizacija događaja i promocija beograd, post produkcija beograd, web dizajn beograd, media buying beograd, istraživanje tržišta beograd, analitika beograd,

dizajn kalendara beograd, dizajn brošura beograd, dizajn kataloga beograd, dizajn lifleta beograd, dizajn pos materijala, pos materijal, stenderi beograd, roll up beograd, outdoor grafika beograd, oglasi beograd, dizajn oglasa beograd, štampa, priprema za štampu beograd, ambalaža beograd, dizajn ambalaže beograd

portfolio, grafička produkcija, beograd, srbija, marketing agencija, beogradska agencija,

grafički dizajn - kalendar - beograd - marketing agencija - izrada kalendara - štampa kalendara - izrada kalendara beograd - dizajn kalendara beograd

grafički dizajn - katalog - beograd - marketing agencija - izrada kataloga - štampa kataloga - izrada kataloga beograd - dizajn kataloga beograd

grafički dizajn - brošure - beograd - marketing agencija - izrada brošura - štampa brošura - izrada brošura beograd - dizajn brošura beograd

grafički dizajn - liflet - beograd - marketing agencija - izrada lifleta - štampa lifleta - izrada lifleta beograd - dizajn lifleta beograd

grafički dizajn - roll up - beograd - marketing agencija - izrada roll up - štampa roll up - izrada roll up beograd - dizajn roll up beograd

grafički dizajn - ambalaža - beograd - marketing agencija - izrada ambalaže - štampa ambalaže - izrada ambalaže beograd - dizajn kalendara beograd

grafički produkcija - beograd - marketing agencija - štampa - kalendari - brošure - katalozi - roll up - ambalaža - vizit karte - pos materijal - kolateral - outdor grafika - oglasi - media buying - istraživanje - analitika - video produkcija - snimanje - fotografisanje - web dizajn - organizacija događaja - event

grafički dizajn beograd - izrada i štampa

 • katalozi
 • brošure
 • lifleti
 • kalendari
 • vizit karte
 • roll up
 • outdoor grafika
 • brendiranje vozila
 • brendiranje automobila
 • brendiranje kamiona
 • brendiranje kombi vozila
 • brendiranje lokala
 • brendiranje cirada
 • izrada oglasa
 • izrada ambalaže
 • mejling
 • grafički dizajn
 • usluge grafičkog dizajna
 • beograd, srbija

  • dizajn izrada i štampa kalendara
  • dizajn izrada i štampa kataloga
  • dizajn izrada i štampa lifleta
  • dizajn izrada i štampa brošura
  • dizajn izrada i štampa vizit karti
  • dizajn izrada i štampa roll up-ova
  • dizajn izrada i štampa outdoor grafike
  • dizajn izrada i štampa grafike za vozila
  • dizajn izrada i štampa grafike za automobila
  • dizajn izrada i štampa grafike za kamione
  • dizajn izrada i štampa grafike za kombi vozila
  • dizajn izrada i štampa grafike za lokale
  • dizajn izrada i štampa grafike za cirade
  • dizajn izrada i štampa oglasa
  • dizajn izrada i štampa ambalaže
  • dizajn izrada i štampa mejlinga
  • grafički dizajn
  • usluge grafičkog dizajna
  • beograd, marketing agencija

   • dizajn izrada i štampa kalendara
   • dizajn izrada i štampa kataloga
   • dizajn izrada i štampa lifleta
   • dizajn izrada i štampa brošura
   • dizajn izrada i štampa vizit karti
   • dizajn izrada i štampa roll up-ova
   • dizajn izrada i štampa outdoor grafike
   • dizajn izrada i štampa grafike za vozila
   • dizajn izrada i štampa grafike za automobila
   • dizajn izrada i štampa grafike za kamione
   • dizajn izrada i štampa grafike za kombi vozila
   • dizajn izrada i štampa grafike za lokale
   • dizajn izrada i štampa grafike za cirade
   • dizajn izrada i štampa oglasa
   • dizajn izrada i štampa ambalaže
   • dizajn izrada i štampa mejlinga
   • grafički dizajn
   • usluge grafičkog dizajna
   • beograd, grafički dizajn studio

    • dizajn izrada i štampa kalendara
    • dizajn izrada i štampa kataloga
    • dizajn izrada i štampa lifleta
    • dizajn izrada i štampa brošura
    • dizajn izrada i štampa vizit karti
    • dizajn izrada i štampa roll up-ova
    • dizajn izrada i štampa outdoor grafike
    • dizajn izrada i štampa grafike za vozila
    • dizajn izrada i štampa grafike za automobila
    • dizajn izrada i štampa grafike za kamione
    • dizajn izrada i štampa grafike za kombi vozila
    • dizajn izrada i štampa grafike za lokale
    • dizajn izrada i štampa grafike za cirade
    • dizajn izrada i štampa oglasa
    • dizajn izrada i štampa ambalaže
    • dizajn izrada i štampa mejlinga
    • grafički dizajn
    • usluge grafičkog dizajna
    • beograd, grafička produkcija

     • dizajn izrada i štampa kalendara
     • dizajn izrada i štampa kataloga
     • dizajn izrada i štampa lifleta
     • dizajn izrada i štampa brošura
     • dizajn izrada i štampa vizit karti
     • dizajn izrada i štampa roll up-ova
     • dizajn izrada i štampa outdoor grafike
     • dizajn izrada i štampa grafike za vozila
     • dizajn izrada i štampa grafike za automobila
     • dizajn izrada i štampa grafike za kamione
     • dizajn izrada i štampa grafike za kombi vozila
     • dizajn izrada i štampa grafike za lokale
     • dizajn izrada i štampa grafike za cirade
     • dizajn izrada i štampa oglasa
     • dizajn izrada i štampa ambalaže
     • dizajn izrada i štampa mejlinga
     • grafički dizajn
     • usluge grafičkog dizajna

© medi@com, belgrade 02/2012. Sva prava zadržana

Top